bli bättre på källsortering

Vi måste bli bättre på källsortering

Hur många av er Källsorterar? Räck upp en hand! Det finns många som helhjärtad gör det, det finns många som vill men inte gör det och det finns många som inte lägger en enda tanke på det. I detta inlägg vill vi berätta mer om vad källsortering är, varför det är viktigt och hur du lättare kan få in det i din vardag med praktiska knep och rätt attityd.

Visste du att:

  • Visste du att 97 % av en glödlampa går att återvinna?
  • Varje svensk slänger ca 500 kg sopor om året!
  • Det tar dig endast några minuter att göra en fullständig sortering i ditt hem. Vi lovar, klocka dig själv så får du se.
    Varför bör vi källsortera?

Källsortering innebär kort och gott att vi delar upp vårt skräp. Plast till plast, metall till metall, tidningar till tidningar och så vidare. Varför ska vi sortera vårt skräp? Ja, bland annat så är det för att dela upp sådant som går till förbränning och sådant som kan återvinnas. Jordens resurser är inte oändliga, och särskilt inte när jordens befolkning ökar samt att allt fler får det ekonomiskt stabilare. Genom att sortera och återvinna kan vi utvinna användbar råvara och energi, och vi sparar då på jordens resurser. Nedan följer några snabba argument till varför det är bra att källsortera:

Att bearbeta återvunnet material inte är lika energikrävande som att bearbeta ny råvara. Återvinning leder alltså till energibesparing.
När varor ska tillverkas hämtar vi material från naturen. Material som har källsorterats och som kan återvinnas (så som metall eller papper) kan vi göra nya varor av istället för att hämta nytt material från naturen. Därmed spar vi på resurserna.
Rent ekonomiskt gynnas vi av källsortering. Om vi inte sorterar skapas stora mängder restavfall som måste gå till exempelvis förbränning eller deponi. Detta är dyrare och beskattas högre än om vi återvinner vårt avfall.
Attityd och myter kring källsortering

Vi är nog väldigt många som vet att källsortering är både bra och viktigt att upprätthålla i hemmet, men ändå är vi många som låter det falla mellan stolarna. Varför? Det beror givetvis på många olika anledningar. Vissa bor exempelvis långt ifrån en återvinningsstation och då är det lätt att bekvämligheten tar över. Sedan så finns det en del myter som cirkulerar som påverkar mångas attityd och vilja till källsortering.

”Jag har hört att allt ändå bara blandas ihop i slutändan!”
Visst faller ens intresse kring sortering om det skulle vara så, och det kan förvisso ha hänt någon gång. Men det är inget som entreprenörerna som hämtar avfallet vinner något på. De har i uppdrag att samla in avfall som förpackningar och tidningar för att sedan få sin ersättning när de väl lämnat ifrån sig det vid de platser som materialbolagen anvisat. Kravet för betalning är att avfallet är korrekt sorterat och håller en viss kvalitet. Skulle det vara ihopblandat tvingas de istället åka till soptippen, vilket är dyrt och ingen bra affär!

”Soporna sorteras ändå i efterhand, så varför ska jag lägga ner tid på nått som ändå blir gjort?”
Det stämmer inte. Allt du slänger i påsen bland hushållssoporna går direkt till förbränning. Förvisso så återvinns här energiutvinning, vilket är toppen! Dock så återvinns inte sådant som kan återvinnas, vilket är synd.

”Varför dela upp färgat och ofärgat glas? Har sett att sopbilen ändå lägger allt på i samma flak!”
De bilar som hämtar glas har två olika fack på sitt flak – ett för det färgade och ett för det ofärgade glaset. Det kan alltså på utsidan se ut som sopbilen slänger allt glas i ett och samma utrymme, när den i själva verket delar upp glaset precis som du har gjort.

Tips och råd kring källsortering

Låt oss ge dig en spark i baken. Sortering är inget komplicerat och slukar heller inte så mycket av din tid. Det handlar mest om att få in det naturligt i din vardag. Här ger vi dig några tips som underlättar själva sorteringen samt hur du redan vid inköpstillfället och med rätt attityd kan påverka avfall och sorteringen till det bättre.

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där shopping är en hobby och där många suktar över den senaste versionen av diverse tekniska prylar. Genom att i förväg tänka på vad vi köper så har vi lagt en tanke åt källsorteringen. Genom att exempelvis köpa begagnade kläder och prylar minskar vi avfallet, och vi har ju massvis av olika platser att söka oss till så som Blocket, Tradera, second hand butiker och loppisar. Om vi hela tiden har i bakhuvudet att allt vi köper kommer någon gång att kastas, så kan vi bli mer medvetna konsumenter.
Har du ont om plats för källsorteringen i hemmet och under diskbänken? Ett vanligt och praktiskt hinder som sätter käppar i hjulet för många. Men faktum är att du klarar dig ganska långt på endast två kärl för sortering. Ett för hushållssoporna och ett för det du ska källsortera. Sorteringen gör du sedan i soprummet eller vid en återvinningsstation.
Anser du ha ont om tid med sortering av ditt avfall? Prioritera det farliga avfallet som exempelvis batterier. Farligt avfall är skadligt för naturen samt människors och djurens hälsa, och den bör vi givetvis värna om.
Det ligger faktiskt i vårt ansvar att sortera. Vi, invånarna, förväntas sortera, och är faktiskt skyldiga att sortera, returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns.
Den finns en rad olika praktiska knep som underlättar din sortering hemma och om du söker på förslagsvis ”källsortering tips och råd” kommer du blir serverad med en rad finurligheter kring sortering. Ovan hoppas vi på att du fått ett större perspektiv och en större förståelse kring källsorteringens vikt och hur du med hjälp av rätt sortering och lite sunt förnuft kan vara med och göra jorden till en bättre plats att leva på. Vi är redan duktiga på att källsortera, men vi kan bli bättre!