biogas

 

I Sverige är vi relativt flitiga på att använda oss av biogas, och i synnerhet i olika drivmedel. Men vad är biogas? Hur utvinns det och vad vinner vi på att välja biogas framför andra energikällor? Detta och lite till kan du lära dig om här.

Biogas är ett biobränsle i gasform som bildas naturligt när organiskt material bryts ner av olika mikroorganismer, i en miljö som är fri från eller fattig på syre. Sådana miljöer kan exempelvis vara sumpmarker eller i magen på idisslare.

Det som händer i nedbrytningen är att olika ämnen som kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner och blir till metan och koldioxid. Den rågas, alltså biogas, som bildas består i huvudsak av metan, sedan koldioxid och mindre mängder av bland annat svavelväte, vätesuflid och ammoniak. Mängden av varje ämne beror lite på vad för material som brutits ned. Processen kallas för anaerob rötning.

Så utvinns biogas

Som vi redan nämnt så bildas biogas naturligt om omständigheterna stämmer. Numera finns det särskilda produktionsanläggningar som tar fram biogas, där skapar de rätta förhållanderna för att utvinna biogas. Men vad utvinner vi biogasen ifrån?

Det finns en mängd olika material som vi kan få fram biogas på. Våra källsorterade organiska sopor från våra hem används för att utvinna biogas. Andra material som tas tillvara på är slaktavfall, avloppsslam samt organiskt avfall från jordbruket så som gödsel. Allt material blir dock inte till biogas, men det gör ingenting. Vi får också en annan slutprodukt – rötrest. Rötrest kan bland annat användas till gödningsmedel.

Som vi beskrev tidigare så består rågasen i huvudsak av metan. Om biogasen ska användas som drivmedel i fordon måste den föst raffineras. Raffinering av biogas innebär att man höjer halten metan och minskar de övriga ämnena. Med högre metanhalt så är biogasen uppgraderad till naturgaskvalité och kallas även för biometan.

Vad använder vi biogas till?

En stor del av biogasen i Sverige använder vi som drivmedel i fordon, men det är inte det enda ändamålet som gasen gör nytta. Vi använder också biogasen för uppvärmning, både lokalt eller via fjärrvärme. Biogasen används också för att producera el, vilket innebär att gasen bidrar till att andelen grön el ökar.

Metanet i biogasen används ibland som råvara i olika produkter, som till exempel färger, plaster och vissa sorters möbler. Och rötresten, som vi nämnde, är ett smart alternativ till den industritillverkade handelsgödseln och kan med fördel användas som gödningsmedel.

Är biogasen snäll mot vår miljö?

Själva produktionen av biogas är värdefull på så vis att det innebär att vi tar hand om vårt avfall och gör det till ny energi. Vad gäller just biogasen så bidrar dess koldioxid inte till växthuseffekten. Biogas är också det fordonsbränsle som släpper ut minst koldioxid och partiklar av alla drivmedel vi ser på marknaden idag. Den är alltså ett miljövänligare alternativ till fossila bränslen, vilket är ett steg i rätt riktning i arbetet med att ta fram miljövänligare energikällor.