återvinn värmepump

Värmepumpar som produceras idag, eller för ett par år sedan, har en lång livslängd, precis som kylskåp och många andra vitvaror. Dock kommer det komma en dag då alla apparater och vitvaror drar sin sista suck och frågan är då – hur tar jag hand om min värmepump så miljövänligt som möjligt?

Kan jag demontera min värmepump själv?

När det är dags att inse att värmepumpen har dragit sin sista suck, kan det vara en god idé att kontakta det företag som installerade din värmepump. F- gasförordningen, som gäller sedan 1 januari 2015, förordar nämligen att endast den med ett gällande certifikat får utföra ingrepp i en köldmediekrets – vilket en värmepump har. Detta gör att du måste anlita en certifierad kyltekniker om du planerar att flytta på, eller demontera din värmepump och då passar det bra att kontakta de som installerat pumpen. Kanske de kan installera din nya värmepump i samma veva?

En köldmediekrets är rörsystemet i värmepumpen där köldmediet cirkulerar. Den transporterar värme från utsidan till insidan av ditt hem. Den kan även kallas kylkrets eller kompressorkrets.

Varför du som privatperson, eller lekman, inte kan demontera värmepump själv beror på köldmediet. När F-gaser släpps, eller läcker, ut i atmosfären påverkar de växthuseffekten på samma negativa effekt som koldioxid. I många värmepumpar idag hittar man R410A som är en färglös gas och bland annat innehåller f-gaserna Pentafluoretan och Difluormetan.

F-gasförordningen är till för att minska utsläppen av F-gaser med två tredjedelar fram till år 2030. Forskare och företag jobbar tillsammans med detta för att kunna ta fram ett köldmedie som inte skadar ozonskiktet och som inte bidrar till växthuseffekten.

Hur återvinner jag min värmepump?

Vid demonteringen av värmepumpen förflyttar kylteknikern köldmediet till utedelen och därefter har du två olika val.

1. Betala extra för att fackmannen ska återvinna din värmepump
2. Kör till återvinningsstationen själv och återvinn din värmepump

Var återvinner jag min värmepump?

Du kan som privatperson ta med dig din gamla nedmonterade värmepump till närmaste återvinningscentral. Där lämnas den på samma ställe andra vitvaror. Köldmediet sorteras där som farligt avfall och plasten kan återvinnas och bli nya plastprodukter.

Oftast är det smidigast, och billigast om du som privatperson återvinner din värmepump. Det blir mycket billigare för dig som kund och även smidigare för montören om du själv kör värmepumpen till återvinningscentralen. Detta då det blir en längre process för montören och på så sätt blir dyrare i längden.

Läsa mer om återvinning värmepumpar