solceller

Visste du att energin från solen som når vår fina planet i form av solljus motsvarar ungefär 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen?

Varje dag!

Tänk om vi kunde ta vara på en bråkdel av solens energi och omvandla den till elektricitet. En timmes solstrålning ger mer energi än vad vi förbrukar på ett helt år.

En timme!

Solen, denna fantastiska energikälla som tinar upp oss frusna nordbor så till den grad att vi varje år hoppar som små grodor. Bara för att hylla och fira årets kortaste natt.

En gång om året!

Tänk om vi lät solens energi påverka vårt beteende ännu oftare? Så att vi tänder våra lampor, värmer våra hus, slår på kaffebryggaren, teven, laddar mobilen och bilen med hjälp av solens strålar. För när solen skiner på solceller uppstår ju elektricitet.

Minst sju månader om året!

Faktum är att solstrålningen i Sverige är nästan lika hög som i Centraleuropa. Vi har alltså sju månader av tolv med goda förutsättningar för att producera el med hjälp av solceller. Även om elproduktionen blir störst under molnfria sommardagar, kan vi räkna med solel, från mars till oktober. Resten av tiden kompletterar vi med el från en elhandlare.

När solen lyser på solceller produceras elektricitet. Och egenproducerad solel leder till lägre elräkning.

Och mindre utsläpp!

Frågan är om solceller verkligen är lönsamt?

Svaret är att solceller blir lönsamt på sikt. Först minskar elräkningen eftersom du bara behöver köpa el från din elhandlare under de solfattiga månaderna, mellan november och mars.

Sen får du räkna med att totalpriset för montering och installation av en solcellsanläggning är omkring 75 000 kronor. Med ett statligt bidrag på 35 procent av installationskostnaden blir priset cirka 45-50 000 kronor.

Låt oss göra ett exempel. Om elpriset är 1 kr/kWh och anläggningen producerar 2–3000 kWh per år sparar du som mest 3 000 kr/år. Det betyder att tar det runt 15 år innan solcellsanläggningen är betald. Efter det blir solcellernas elproduktion i det närmaste gratis.

Tänk också på att solcellspaneler har lång livslängd. När solcellerna är på plats sköter de sig själv. Med låga driftskostnader och minimalt underhåll (det finns inga rörliga komponenter som kan gå sönder), är solceller en på sikt lönsam affär.

Ett bra och lönsamt tips är att köpa solceller från etablerade installatörer. Tänk också på att du kan ansöka om ROT-avdrag för att installationsarbetet.

Hur fungerar solceller?

Solcellen är en skiva uppbyggd av två lager, den en är positivt och det andra är negativt laddat. När solens strålar träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan de två kisellagren som skapar likström. Likströmmen förs genom en kabel till en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström (~240 V) så att elen blir användbar i huset eller fastigheten.
Solceller monteras på ett hustak, en fasad eller på marken. Solceller producerar bäst när de placeras på ett lutande södertak. När solceller monteras på en fasad producerar de cirka 30 procent mindre el jämfört med en rakt södervänd modul.

Låt heller inget träd skugga dina solceller för då sjunker produktionen. Kommer det mycket snö är det en fördel om solcellerna lutar så att snön kan glida av.

Krävs det bygglov för solceller?

Normalt behövs inget bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en – och tvåbostadshus. Kontrollera gärna bestämmelserna i din kommun om du är osäker. Bygglov behövs om du vill placera solcellerna på en ställning och om solpanelerna är så stora att de påverkar byggnadens yttre utseende. Bygglov behövs också för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det finns ett statligt stöd för solceller

Energimyndigheten har uppdraget att genom länsstyrelserna i landet fördela regeringens investeringsstöd till alla typer av nätanslutna solcellssystem, solel och solvärmehybridsystem. Det betyder att privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan ansöka om statligt bidrag och subvention för kostnaden av solceller och installation inklusive hårdvara.

Intresset för stödet är stort. Fram till december 2014 fick länsstyrelserna ta emot cirka 8 000 ansökningar och omkring 3 000 blev beviljade. Stödnivån ändrades den 1 januari 2015 till maximalt 30 procent för företag och högst 20 procent till övriga. Stödet gäller så länge de avsatta pengarna räcker. Inför 2016 har regeringen avsatt 225 miljoner och för åren 2017-2019 ytterligare 390 miljoner per år.

Energimyndighetens webbplats finns all information du behöver för att söka stöd till solceller:

Vad händer med överskottselen?

När du installerar solceller blir du en så kallad mikroproducent av förnybar el. Producerar du mer el än vad du förbrukar, kan du mata in överskottet i elnätet och sälja det till en elhandlare. Det är upp till dig vilken elhandlare du vill sälja elen till.

Flera solpaneler kan kopplas samman för att öka elproduktionen och kopplas till elnätet. På så sätt kan du både producera och sälja egen el samt köpa el från en elhandlare när solcellernas produktion inte räcker till, exempelvis under de solfattiga månaderna på vintern.

Från den 1 januari 2015 och under vissa förutsättningar, finns det möjlighet att ansöka om en skatteminskning på 60 öre/kWh för den överskottsel du säljer vidare. Maximal skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och ska redovisas på din inkomstdeklaration.

Tänk på att:

• Överskottsel som du säljer till övriga elnätet är momspliktig
• Försäljning av el räknas som ekonomisk verksamhet
och kräver momsregistrering
• Momsregeln gäller för alla belopp, det finns ingen miniminivå
• Det kan bli aktuellt med inkomstskatt och energiskatt beroende på hur mycket överskottsel du säljer.

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna för att sälja överskottsel samt vad som gäller för Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Hur miljövänlig är solenergi?

Om vi börjar med kraftkällan solen så är det en förnybar energikälla som ger mycket låga utsläpp.

Solel i sig har mycket liten miljöpåverkan eftersom energin som används till att tillverka solcellsmodulerna är så liten i förhållande till den energi som solcellerna ger under livslängden samt också att solcellerna kan återvinnas.

Solcellspanelerna innehåller inga farliga material, den största delen utgörs av glas och aluminium. En mindre del består av kisel, vilket i princip är samma sak som sand. Kablar och kontakter är i plast och koppar.

Många solcellsleverantörer ingår i PV Cykle, en global organisation som arbetar med återvinning av solceller.
I Sverige är det din närmaste återvinningsstation som gäller.

Solceller ökar snabbt i Sverige
Solens energi engagerar och lockar många att dels producera sin egen el, dels kunna ta kontroll över sin egen energikostnad.

Många mikroproducenter och solcellsanvändare samlas i forum och sociala medier för att jämföra förbrukning och produktionsstatistik samt bidra med tips och råd.

Hur är det med solceller i övriga världen?
Under 2015 stod solel för första gången för mer än 1 procent av den globala elförbrukningen. För bara några år sedan fanns de flesta nätanslutna solcellssystem i Tyskland, Kina, Japan och USA. Nu står solelen för mer än 1 procent av elförbrukningen i fler än 22 länder, enligt branschföreningen svensk Solenergi.
Eftersom solenergi inte kan användas på natten är en stor utmaning att förbättra den totala mängd solenergi som omvandlas till el. En annan utmaning är att utveckla tekniken från småskaliga installationer till storskalig produktion med lägre tillverkningskostnader.
Användningen av solceller sprider sig över världen och just nu växer utvecklingen snabbast utanför EU. Egypten, Indian, Dubai, Kina och Japan siktar på att producera höga gigawatt med solel.