Pappersåtervinning

Innan papper återvinns körs pappersförpackningarna till sorteringsanläggningar där materialet kvalitetssäkras och skräp sorteras bort. Pappersförpackningarna pressas därefter samman till balar som väger 500 kg som sedan transporteras till ett pappersbruk. Där får pallarna genomgå ett så kallat borrprov där man analyserar kärnorna. Entreprenören får därefter betala beroende på papperets kvalitet.

På pappersbruket löser man sedan upp pappersförpackningarna med vatten i en tunna som roterar till pappersförpackningarna har delats sönder till fiber. Fibrerna separeras därefter från övrigt material och läggs på en duk med små hål där man låter vattnet rinna av,

När vattnet runnit av från duken pressas den sedan ihop med andra fiberlager som bildar en kartong som bestryks och torkas. Man blandar sedan kartongen med bildningsmedel för att den ska bli lättare och snyggare.

När kartongen är färdig rullas den upp på rullar som levereras till förpackningstillverkare. På så vis blir både sockerpåsar och mjölkpaket nya paket att förvara socker och mjölk i.

Papersfiber är ett oerhört starkt material och kan återvinnas upp till sju gånger innan styrkan är borta, men även när fibrerna är utslitna är materialet användbart till bränsle.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att vare individ tar sitt ansvar för miljön. Det kan handla om en så enkel insats som att lämna in sina förbrukade pappersförpackningar på återvinningstationen, så att de kan bli till nya. Läs mer om hur vi tänker kring miljömedvetenhet.

Källsortering

Att källsortera är troligtvis bland det viktigaste vi kan göra för att hjälpa miljön och något vi alla enkelt kan göra i våra hem. Läs mer om källsortering.