Glasåtervinning

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det sker någon försämring på kvaliteten. Allt glas som hämtas till återvinning hamnar till slut hos Svensk Glasåtervinning i Närke.

På Svensk Glasåtervinning sorteras glaset för att sedan bli till ny råvara. När glas återvinns sparar man 20 % i energiförbrukning, jämfört med nytillverkad råvaran från grunden.

Av det återvinningsbara glaset används 40 % till nya flaskor och ytterligare 40 % används för tillverkning av byggnadsisolering. Resterande glas exporteras.

Förorenat glas förstör smältprocessen vilket gör att det är väldigt viktigt att rester sorteras för att inte försämra kvaliteten på glaset.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att vi alla, var och en, tar sitt ansvar för miljön. Det kan bland annat innebära att sortera sitt glas och se till att färgat och ofärgat glas separeras. Läs mer om miljömedvetenhet.

Källsortering

Att källsortera är bland det viktigaste vi kan göra för att hjälpa vår miljö. Genom att sortera glas bidrar vi till stora energibesparingar, vilket främjar både miljö och industri. Läs mer om källsortering.