Metallåtervinning

Aluminium och stål kan återvinnas utan kvalitetsförlust hur många gånger som helst. Metallförpackningar mals sönder och stålet sorteras bort med hjälp av magneter.

Stålet smälts ned till nytt stål och återvinns till allt från armeringsjärn och järnväg. När man smälter om stål sparas nästan 80 % av energin som behövs för att tillverka stål av järnmalm. Detta har gjort stålåtervinningen mycket viktigt för miljön och industrin.

När man återvinner aluminium så smälts den först, för att sedan gjutas till aluminiumtackor. Aluminiumåtervinning kan ske nästan hur många gånger som helst och över 90 % av energin sparas.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att vare individ tar sitt ansvar för miljön. Då vi kan spara mycket pengar och energi på att återvinna våra metallförpackningar är det viktigt att vi alla hjälps åt så att förpackningarna hamnar där de ska vid återvinningstationen. Läs mer om hur vi tänker kring miljömedvetenhet.

Källsortering

Att källsortera är troligtvis det viktigaste man kan göra för att hjälpa miljön och genom att återvinna dina metallförpackningar gör du både miljön och industrin en stor tjänst. Läs mer om källsortering här.