återvinningsprocessen

Återvinningsprocessen

Återvinning är idag är mycket viktig process för både miljömedvetenhet och industrin. Genom återvinning av olika material sparar vi mycket energi vilket hjälper miljön, och vi sparar även mycket pengar vilket hjälper industrin. Nedan kan ni läsa om återvinningsprocessen som finns för respektive material.

Plaståtervinning – Efterfrågan på sorterad plast är idag stor. Ett ton hårda plastförpackningar kan idag återvinnas till över 80 000 blomkrukor. Läs mer om återvinningsprocessen för plast.

Pappersåtervinning – Pappersfiber är ett oerhört starkt material och kan återvinnas upp till sju gånger innan styrkan är borta. Läs mer om pappersåtervinning.

Metallåtervinning – Aluminiumåtervinning kan ske nästan hur många gånger som helst och över 90 % av energin sparas. Läs mer om återvinningsprocessen av metall.

Glasåtervinning – Av det återvinningsbara glaset används 40 % till nya flaskor och ytterligare 40 % används för tillverkning av byggnadsisolering. Läs mer om glasåtervinning.

Tidningsåtervinning – Vid returfiber sker en energibesparing på 70 % i jämförelse med tillverkning av nytt fiber. Läs mer om tidningsåtervinning.