Tidningsåtervinning

Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger innan fribrerna är utslitna. På anläggningar för sortering, sorterar man det som inte är tidningar och skickar det till pappersbruk.

Returpapper går igenom en återvinningsprocess som tar bort trycksvärta. Sedan gör man pappret till en pappersmassa som man därefter formar till nytt papper med hjälp av pappersmaskiner.

När papperstillverkningen är färdig rullar man upp pappret på stora rullar som skärs ner till mindre rullar. Sedan körs dessa ut till tryckerier, tillverkare av hushållspapper och toalettpapper.

Vid returfiber sker en energibesparing på 70 % i jämförelse med tillverkning av ny fiber.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att vi alla tar vårt eget ansvar för miljön. Mycket av det skräp vi har hemma kan återvinnas och bli till nya produkter, så länge det hamnar vid återvinningstationen. Läs mer om hur vi tänker kring miljömedvetenhet.

Källsortering

Att källsortera är troligtvis det viktigaste man kan göra för att hjälpa miljön. Sortera och lämna in dina tidningar och returpapper till återvinningsstationen. Det hjälper både miljö och industri. Läs mer om källsortering.