Återvinning av plast

Vid plaståtervinning används en sorteringsanläggning som automatiskt finsorterar hårda och mjuka förpackningar av plast. Hårda plastförpackningar skiljs från de mjuka med en luftmetod där man blåser bort den mjuka plasten.

Denna teknik hjälper återvinningsgraden och sorteringen där man måste sortera plast efter typ av plast, eftersom de innehåller olika sammansättningar av kemikalier. Ibland behöver man även sortera plasterna per kulör.

Plasterna separeras i mjuk- och hårdplast och typ av plast. Plasten krossas sedan och smälts till pellets som sedan ersätter jungfrulig plast.

Mjuka plaster

De mjuka plastförpackningarna består till mesta dels av LDPE och återvinns oftast till kabelskydd, sopsäckar samt bärkassar.

Hårda plaster

Hårda plastförpackningar består till största delen av polypropen och HD-polyeten. Beroende på plastens kvalitet blir den regranulat – en råvara till många olika produkter av plast.

Denna process berör mest ofärgade HDPE behållare. Fraktioner med mer varierande kvalitet och färg återvinns till bland annat bland annat plank där materialet blandas med sågspån. Återvunnen plast transporteras till industrier som bland annat tillverkar blomkrukor, men även bygg och fordonsindustrin. Efterfrågan är idag ganska stor på sorterad plast. Ett ton hårda plastförpackningar kan idag återvinnas till över 80 000 blomkrukor.

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet handlar om att vare individ tar sitt ansvar för miljön. Vi kan alla göra en insatts för vår miljö genom att bland annat se till att vår plast återvinns. Läs mer om miljömedvetenhet här.

Källsortering

Att källsortera är troligtvis det viktigaste man kan göra för att hjälpa miljön. Sortera din plast så att den återvinns och kan användas till nya saker, istället för att låta den hamna på fel plats där den kan skada vår miljö. Läs mer om källsortering.