dog-small_1501471i

Vad används avfallet till?

Allt blir i slutändan avfall och sopor. Det sorteras och slängs för att sedan i många fall återvinnas eller användas som energikälla. Men vad händer med avfallet? Till vad används det? Låt oss berätta om några konkreta exempel på vad olika avfall kan användas till. Ovan ser vi en sopskulptur av Lea Sewell, vilket är ett sätt att använda avfall.

Vi kan utvinna mycket energi och resurser från vårt skräp

När vi sorterar våra sopor så finns det möjlighet till att återvinna eller utvinna energi från dessa. Därav den viktiga faktorn att vi faktiskt går och sorterar.

Mycket av vårt avfall kan vi som sagt utvinna energi ifrån. Sådant avfall är bland annat brännbart grovavfall (exempelvis möbler), plasten i olika vitvaror samt olika trämaterial. Här följer några exempel på vad vissa avfall rent konkret kan ge oss i energi.

En konservburk kan ge så pass mycket energi att det räcker till att se på TV i 7 timmar, din morgontidning kan ge dig ytterligare 38 koppor morgonkaffe och när du slänger din påse med matavfall kan du köra 2,5 kilometer med din bil tack vare den påsen. Ja, ganska mycket energi ändå från ganska lite avfall kan vi utvinna.

Metall och glass kan återvinnas i all oändlighet

Somliga saker återvinns i princip enbart istället för användas till utvinning av energi. Bland annat olika metallförpackningar. De kan återvinnas om och om igen. Hur länge som hels, faktiskt. Och genom att återvinna vår metall så sparar vi mycket energi. När metallen återvinns så sönderdelas den och separeras i flera steg tills den återgått till råvara. Råvaran skickas till bland annat smältverk och stålverk för att smältas om till nya metallprodukter som vi kan använda. Och så håller det på.

Glas kan också återvinnas hur många gånger som helst. Utan att dess kvalité blir sämre. Här utvinner man råvarorna i glaset för att sedan göra nytt glas, vilket är mer energisnålt än om vi hela tiden skulle göra helt nytt glas.

Fler återvinningsbara saker

Tidningar och returpapper har ju särskilda behållare vid återvinningsstationerna. Detta för att de ska återvinnas och bli till nytt papper att trycka tidningar på eller till att bli en ny mjölkförpackning. Genom att återvinna våra tidningar så behöver vi inte fälla nya träd för att göra mer papper. Återvinning kräver dessutom mindre energi. Papper kan dock inte återvinnas i all oändlighet, men ungefär sju gånger kan vi återanvända samma papper, vilket är bra!

Plastförpackningar är också ett återvinningsbart material. Plast är oftast gjort på olja och genom att återvinna plasten sparar vi på dels olja men också koldioxid. Den återvunna plasten kan bli till en ny plastflaska, en ny diskborste eller något annat. Det tar runt 450 år för plasten att brytas ner om den hamnar i naturen. Återvinningen av plast är därmed också att sätt att värna om vår miljö.

Glöm inte möjligheten att skänka bort eller sälja saker

Slutligen. Även om allt i slutändan blir avfall så måste det inte bli det precis när du anser att du inte längre har användning av det. Kläder, inredning elektronik som fortfarande är fullt användbara kan skänkas bort istället för att slängas. Kläder du inte längre tycker om kan vara till stor glädje för någon annan. Kolla upp vart din närmsta klädinsamling ligger och lämna in kläderna till någon second-hand istället för att slänga dem. Idag arbetar även alltfler kedjor med att ta in kläder där du kan få en värdekupong för det du lämnar in. Exempel på kedjor som gör detta är H&M och Kappahl. Elektronik och inredning kan du ju antingen sälja eller också lämna in till en second-hand, så kan det komma till nytta igen. Fast hos någon annan.