Återvinning av takpapp

I flera fall innehåller takpapp stora mängder tjära vilket är mycket farligt för vår miljö. Annan takpapp innehåller asfalt vilket också måste hanteras på ett korrekt sätt för att det inte ska ha negativa effekter på miljön. När ett tak byts ut är det viktigt att ta vara på material så som takpapp och takpannor på ett miljöenligt sätt. Tidigare var det vanligt att man förbrände takpapp, men i dag är det rekommenderat att ge takpapp till material återvinningen.

Ett företag som arbetar med att bland annat återvinna takpapp är Tarpaper recycling. De har en egen metod för att hantera återvinning av takpapp, där resultatet blir att de återvinner takpappen så att den kan användas till framtida asfaltsproduktioner.