Slamsugning

Använd Filter

Filtrera baserat på typ:

0 Resultat hittades

  Olika metoder vid slamsugning

  Hur slamsugningen sker beror på behov och vad som ska slamsugas. Här är några vanligt förekommande metoder vid slamsugning.

  • Heltömning – Vid en heltömning så tömmer och rengör man hela brunnen. Allt som finns sugs upp vid en slamsugning.
  • Deltömning – Här tar man bort toppskiktet samt stora delar av bottenslammet. Vattnet lämnas kvar.
  • Topptömning – Här suger man upp toppskiktet. Denna metod är vanlig när vid slamsugning av fettavskiljare.

  Vilken metod som används beror lite på vad som ska slamsugas och hur standarden i exempelvis en brunn ser ut vid slamsugningstillfället.

  Boka slamsugning regelbundet

   Det är viktigt att du bokar slamsugning regelbundet. Om exempelvis en fastighets avloppsanläggning inte töms kan det leda till översvämning, vilket kan resultera i större och kostsammare ingrepp.

  Hur ofta något behöver slamsugas varierar dock beroende på vad det är som ska slamsugas samt dess storlek. Det finns olika rekommendationer för olika typer av tankar, avskiljare, brunnar med mera. För exempelvis en fettavskiljare så ska den, enligt Stockholm Vatten, tömmas minst en gång i månaden alternativt enligt annan överenskommelse som gjorts med Stockholm Vatten. Anser du att du inte behöver slamsuga lika ofta som rekommenderat så måste du ansöka om dispens enligt Renhållningsordningen. Du kan alltid kontakta Stockholm Vatten om du har frågor kring tömningsintervall.

  Råd och regler kring slamsugning

  Det finns vissa råd och regler som kan vara bra att ha i åtanke, exempelvis för dig med enskilt avlopp, inför en slamsugning. Det handlar då bland annat om framkomlighet och tillgängligheten till din brunn som ska tömmas. Nedan berättar vi kort om dessa råd och regler.

  • Det ska inte förekomma några planteringar eller andra hinder mellan brunn och slambil. Växtlighet ska alltså vara undanröjd.
  • Är det vintertid ska kopplingar och lock vid brunnen vara framskottade.
  • Numera finns en reglering att det bör max vara 10 meter mellan brunn slambil. Detta för att personal inte ska behöva dra tunga slangar alltför långt. Alternativet är att du kan tänkas behöva betala en extra avgift om brunnen ligger mer än 10 meter bort än vad slambilen kan komma åt.
  • Ett brunnslock får väga max 15 kg.

  Reglerna är framtagna av Arbetsmiljöverket med syfte att underlätta det krävande arbete som de anställda som utför slamsugning genomför. Enligt Renhållningsordningen gäller också att saker som behöver slamsugas ska vara lättillgängligt vid tömning, samt att skötsel och underhåll av fettavskiljare, tanker och brunnar upprätthålls.