Farligt avfall – Kemikalier

Kemikalier kan vara giftiga för både djur och människor och kan orsaka mycket stor skada på miljön om de används på fel sätt.

Kemikalier är bland annat spillolja, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel, lösningsmedel och bekämpningsmedel. Dessa ska lämnas på en återvinningscentral eller på en miljöstation i sin originalförpackning och det är viktigt att innehållet går att identifiera så att det kan hanteras på rätt sätt.

Blanda aldrig ihop olika ämnen. Allt ska lämnas var för sig i hela förpackningar som inte läcker. Om förpackningen skulle vara trasig är det viktigt att skriva innehållet på ersättningsförpackningen. Försiktighetsåtgärder är särskilt viktiga gällande kemikalier och farligt avfall för att personerna som hanterar kemikalierna inte ska utsättas för några risker.

Förpackningar som innehåller rester av kemikalier ska också lämnas in som farligt avfall till en miljöstation eller en återvinningscentral, även om flaskan eller burken är helt tom och torr.