Trä

När du ska skicka iväg trä för återvinning finns det flera företag som kan bistå med hämtning och hantering av träet. De hämtar ditt trä i kärl, container eller storsäck. Om du inte sorterar ditt trä så läggs det i behållaren för brännbart avfall. Tänk på att tryckimpregnerat trä sorteras separat och får inte blandas med obehandlat trä.

Efter hämtning transporteras ditt trä till en behandlings- och mottagningsstation. Det rena träavfallet vägs och lastas av för att sedan flisas i en stor maskin. Genom flisning blir produkten jämn i sin sammansättning vilket underlättar lagring, transport och kvalitetssäkring.

Exempel på saker som sorteras som trä är:

  • Pallar
  • Socklar
  • Spånskivespill
  • Träemballage
  • Träspill