Tidningar och returpapper

Källsortering av tidningar och returpapper innebär dags- och veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger så som postorderkataloger, resekataloger, telefonkataloger och liknande samt broschyrer och skriv/ritpapper.

Det är viktigt att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar innan sortering. Häftklamrar och spiraler behöver man inte ta bort från block och tidningar eftersom de avskiljs med magneter som sedan skickas till metallåtervinning.

Nedan är exempel på det som ska källsorteras som tidning och returpapper

Affischer
Broschyrer
Böcker, pocket med mjuk pärm
Dagstidning
Katalog (telefon-, postorder-, resekatalog)
Kollegieblock (spiralen kvar, ta bort kartongen)
Kopieringspapper (hemmakontor)
Magasin (månadstidning)
Månadstidning (magasin)
Papper (skriv-, rit- och kopieringspapper)
Pocketbok, mjuk pärm
Postorderkatalog
Reklamblad/broschyr/katalog
Skrivpapper
Telefonkatalog
Tidning
Veckotidning