Skrot och metall

Blandskrot transporteras till en så kallad ”fragmenteringsanläggning” där materialet sorteras och vid behov sönderdelas. Stål och övriga metaller särskiljs och materialåtervinns. Smältverket, som är den slutliga mottagaren, smälter skrotet och tillverkar nytt stål. Produkter som tillverkas av återvunnen metall är exempelvis armeringsjärn och motordelar.

Exempel på sådant som ska sorteras som bland skrot och metall är:

 • Armeringsspill
 • Borrar
 • Gasspisar
 • Gjutjärnsbadkar
 • Gjutjärnsrör
 • Kabelspill
 • Metallspill
 • Metallreglar
 • Packband av plåt
 • Plåtreglar
 • Sågblad
 • Takplåt
 • Ventiallationsplåt