Fyllnadsmassor

Fyllnadsmaterial samlas i storsäck eller containrar som är 5-15 kbm. Var noga med att inte överlasta containern. Jord, sten och betong används på nytt som fyllnadsmaterial vid olika bygg och utfyllnadsprojekt.

Exempel på olika fyllnadsmaterial är:

  • Betong
  • Kakel
  • Jord
  • Sten
  • Grus
  • Tegel
  • Klinker
  • Putsbruk