Elavfall

Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, varför det ofta klassas som farligt avfall. Vi hämtar ditt elavfall i bur eller i källsorteringsmöbel. Elektronikavfallet transporteras vidare till vår lokala station för omlastning och lagring. Genom lagring av elektronikavfallet minskar antalet transporter till godkända behandlingsanläggningar.

På anläggningen demonteras elektronikavfallet manuellt. Till och med bildskärmsglas återvinns. Återvinningsgraden för bildrör är ca 95 procent och materialet kan sedan används till nya bildrör.

Armaturer
Elininstallationer
glödlampor
handverktyg
hushållsmaskiner
Småapparater