Deponi

Avfall som transporteras direkt till deponi ska karakteriseras av den som ger upphov till avfallet. En särskild blankett fylls då i, och sådant kan du få hjälp med av kunniga personer på olika anläggningar om du är osäker.

Från deponier (i folkmun tippen) utvinns deponigas som används till att producera såväl el som fjärrvärme. På så sätt tar vi tillvara på det avfall som inte går att återvinna på annat sätt.

Sådant som går till deponi är karakteriserat avfall.