Brännbart avfall

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial, med en gemensam nämnare – de brinner av egen kraft. Materialet ska även kunna krossas eller rivas.

Vid anläggningar förädlas brännbart avfall till bränsle som används i kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Värmen går ut till fjärrvärmenätet och värmer bland annat våra bostäder.

Sådant som sorteras som brännbart avfall är:

  • Karmar
  • Linoleummattor
  • Papper
  • Plastburkar
  • Plastemballage
  • Plaströr
  • Skumplastemballage
  • Täckpapp
  • Täckplast