Blandat avfall

Blandat avfall får innehålla allt utom farligt avfall, elektronik och hushållsavfall/matavfall. Sorteringen av det blandade avfallet sker av verksamma på en anläggning och inte av dig på plats hemma.

Materialet sorteras med hjälp av maskiner vid anläggningarna. Brännbart material plockas ur och går till energiutvinning medan metaller och skrot materialåtervinns. Den rest som kvarstår hanteras på godkänd deponianläggning.

Sådant som tillhör blandat avfall är:

  • Armerad plast
  • Markskivor
  • Glasade fönsterbågar