Miljöstationer i Stockholm

På en miljöstation lämnar du ditt farliga avfall. I Stockholm finns det runt 15 miljöstationer vid olika bensinstationer, samt ytterligare några vid olika återvinningscentraler.

Öppettider för miljöstationer går i linje bensinstationen eller återvinningscentralens öppettider. Behöver du tillgång till en miljöstation vid en bensinstation behöver du be om en nyckel av personalen på bensinstationen.

Detta kan du lämna på en miljöstation

Vid en miljöstation kan du lämna farligt avfall samt elavfall. Exempel på saker som ska gå till miljöstationen och inte soptunnan är:

Mindre elektroniska prylar

 • Brandvarnare
 • Rakapparater
 • Batteri- eller eldrivna leksaker
 • Spelande gratulationskort
 • Telefoner
 • Ljusslingor
 • eltandborstar
 • Farligt avfall
 • Lågenergilampor, då de innehåller kvicksilver, glödlampor och lysrör.
 • Sprayburkar innehållandes lim, färg eller rengöringsmedel.
 • Nagellack
 • Olika lösningsmedel som exempelvis aceton, bensin, bensen, eter, lacknafta och metanol.
 • Batterier – här lämnas alla typer batterier in oavsett vad de innehåller.
 • Rödsprit
 • Färg- och lackavfall samt lim och hartser.
 • Oljor så som oljefiler, smörfett och diesel.
 • Glykol
 • Asbest
 • Olika syror som exempelvis saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra, fosforsyra och myrsyra
 • Så kallat basisk som kan vara ammoniak, natriumhydroxid och starka tvätt- och rengöringsmedel.
 • Olika bekämpningsmedel så som ogräsmedel, insektsmedel, råttgift och träskyddsmedel.
 • Termometrar och andra saker som innehåller kvicksilver.

Att tänka på

När du ska slänga farligt avfall vid en miljöstation är det bland annat viktigt att märka upp innehållet tydligt så att den som ska ta hand om avfallet inte skadar sig. Behöver du använda en annan förpackning än originalförpackningen är det viktigt att den nya förpackningen klarar av det farliga avfallet. Kontrollera förpackningen noga så att den inte läcker. Blanda heller inte olika medel och kemikalier utan lämna in dem i varsina märkta förpackningar.