Att tänka på när du behöver en kranbil och höglyft

Det finns vissa regler att ta hänsyn till som gäller för tunga fordon, däribland kranbilar. Kommer kranbilen exempelvis uppta offentlig mark under tiden den ska användas? Om så är fallet måste du först ansöka om tillstånd, då ordningslagen kräver detta.

Om situationen och kranbilen uppfyller något eller några av nedanstående kriterier måste en ansökan skickas in till polismyndigheten.

 • Lyft sker över gång- eller cykelbana.
 • Fordonets vikt är mer än 34 ton.
 • Fordonet är bredare än 2,6 meter och/eller längre än 12 meter.
 • Fordonet kommer vara placerat mer än tre meter utanför trottoarkanten.
 • Stödbenen skjuts ut från utgångsläget.
 • Stödbenstrycket är mer än sju ton på någon av stödbenstassarna.
 • Om du behöver använda exempelvis en gångbana, parkmark, stå på en bro, kaj eller befinna dig i Gamla Stan.

Undantaget, där du inte behöver skicka in ansökan, kan vara när den tänkta platsen redan används tillfälligt och inte inkräktar på någon annans tillstånd. Om man känner sig det minsta osäker kan man alltid ringa till polisen och rådfråga. Det är till dem du skickar in din ansökan om tillstånd för prövning.

Skicka in din ansökan i tid

Du som beställare är ansvarig för att en ansökan skickas in i god tid, så att du säkerställer att du har tillstånd vid tidpunkten du behöver använda en kranbil. Detta gäller även vid hyrning av container och byggsäck. Det är väldigt många som ansöker om tillstånd varje år, och för att garantera att du får tillstånd de aktuella datumen är ett bra tips att vara ute i god tid.

Ansökningar innebär en ansökningsavgift

För att ens ansökan om tillstånd att bruka offentlig plats ska bli prövad måste du betala en avgift. Avgiften avser då själva prövningen och måste betalas oavsett om din ansökan sedan kommer att beviljas eller inte. En ansökan om användning av offentlig plats kostar 700 kronor.

Stockholm stad tar också ut en avgift för användandet av en offentlig plats. Detta enligt avgiftslagen (1957:259) samt enligt den taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften kalkyleras utefter antal dagar som kranbilen upptar den offentliga platsen, samt var i Stockholm kranbilen ska användas. Det vill säga innerstaden eller ytterstaden. Du kan alltid vända dig till Stockholm stad om du har frågor kring detta.

Ett tips vid ansökan!

 Fyll i din ansökan så utförligt du kan och komplettera gärna med en ritning över platsen så att man enkelt förstår hur du tänkt. Det påskyndar prövningen av din ansökan.

Efter att ansökan är beviljad

Om din ansökan om tillstånd blivit beviljad så finns det även under brukstiden av kranbilen vissa regler att ta hänsyn till. Här listar vi några av dessa:

 • Förutom registreringsskylt så ska kranbilen vara tydligt märkt med ägarens namn, adress samt telefonnummer.
 • Kranbilen ska vara utmärkt med en gul/röd markering och vara försedd med varningslykta när det är mörkt eller försämrad sikt.
 • Om slang eller sladd ligger på gångbana ska denna täckas med ett skydd för att minimera snubbelrisken för förbipasserande. Skydden ska vara halkfria samt enkelt kunna passeras av barnvagnar, rullatorer och rullstolar.
 • Vad gäller framkomlighet får kranbilen inte blockera sådant som parkeringsplatser med nedsänkta gångbanekanter, anordnade för personer med nedsatt rörelseförmåga. P-automater, trafiksignaler, vägmärken är sådant som heller inte får blockeras.
 • Passager till och från fastigheter får inte blockeras av kranbilen.

Regleringarna är framtagna av Trafikkontoret Stockholm stad och du kan läsa mer om dem på Stockholm stads hemsida.