Information om Stockholms kompostanläggningar

Hos en kompostanläggning lämnar du allt som rör ditt trädgårdsavfall. Det kan vara sådant som jord, gräs, hö och löv. Vissa anläggningar tar även emot mindre stubbar, med kravet att de ska vara rena och helt fria från jord och stenar. Detta gäller endast privatpersoner och inte företag.

Sortering

Du som avlämnare sorterar själv ditt avfall på plats vid kompostanläggningen. Detta sker enligt den skyltning som råder på anläggningen, och brukar vara ”Återvinning av kompost” och ”Återvinning av Bränsleflis”.

Det som går till kompost är:

Löv
Mossa
Kvistar och grenar om de är mindre en 1 cm tunna.
Gräs från gräsklippning.
Spilning och strö från djurburar.
Rensrester från rabatter.
Jord utan stenar och i små mängder.
Fallfrukt
Hö och halm.

Det som går till bränsleflis är:

Kvistar och stenar som är tjockare än 1 cm.
Stammar