Farligt avfall – Lim, målarfärg och lack

Målarfärg, lack och lim innehåller många gånger olika typer av farliga lösningsmedel och andra ämnen som kan skada miljön. Målarfärg, lack och lim ska därmed alltid sorteras som farligt avfall.

Överbliven målarfärg, lim, impregneringsmedel och även nagellack och sprayflaskor, ska alltid lämnas till en återvinningscentral eller en miljöstation.

Förpackningar med intorkade rester ska också lämnas in. Målarfärg ska alltid lämnas in även om färgen är vattenlöslig. Det är viktigt att innehållet går att identifiera. Om det farliga avfallet inte lämnas in i sin originalförpackning ska man skriva vad det innehåller på förpackningen. Om burken är torr och urskrapad kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning.

Spola aldrig ner rester i avloppet eller toaletten! Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen vilket i sin tur skadar miljö och djurliv.