Farligt avfall – Läkemedel

Läkemedel, som olika typer av mediciner, betecknas och ska sorteras som farligt avfall. Läkemedel kan vara skadligt för bland annat fiskar och andra djurarter om det hamnar på fel plats. Mediciner ska aldrig hällas ut i avloppet eller spolas ner i toaletten eftersom reningsverken inte kan ta bort de farliga ämnena. De följer då med ut i vattendragen.

Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.

Kvicksilvertermometrar och Cytostatika (cancermedicin) och ska lämnas till en återvinningscentral. Sprutor och kanyler kan du lämna in på de flesta apotek i en särskild behållare. Lämna in dina läkemedel till apoteket.
Du kan alltid lämna in överblivna mediciner till apoteket som tar emot alla typer av överblivna läkemedel. Apoteket tar hand om läkemedlen och förstör dem på ett korrekt vis. Använd apotekets returpåse, alternativt en genomskinlig påse när du lämnar in läkemedel. Du behöver ingen kölapp för att lämna in läkemedel, det är bara att ge dem till personalen.

Tänk på att plåster som innehåller läkemedel och pulverinhalatorer fortfarande innehåller stor mängd aktiv läkemedelssubstans, även när du har använt dem. Lämna även dessa till apoteket.

Läs mer om inlämning av läkemedel på apoteket hemsida.