Information om Återvinningsstationer

Miljöfarligt avfall får inte lämnas på en återvinningsstation. Detta måste du lämna på en miljöstation.

En återvinningsstation är enbart för hushåll och privatpersoner och får inte användas av företag.

Antal och placering av Återvinningsstationer

Det finns inget som reglerar antalet återvinningsstationer i en kommun. Antalet beror på kommunens förutsättningar och hur många invånare som bor i området. Men det finns en princip, och det är att det ska finnas på de platser där människor rör sig på så att de är lätta för besökare, städare och tömningsbilar att nå.

Sveriges återvinning

En återvinningsstation är en insamlingsfacilitet för förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna är containers med behållare som vanligast är runt 7 kubikmeter.

Det finns behållare för pappersförpackningar, plastförpackningar metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar och tidningar. Ibland finn det även en särskild behållare för batterier. En återvinningsstation tar inte emot elektroniskt avfall. Det ska istället lämnas vid en återvinningscentral.

Den här infrastrukturen skapades under 1990-talet när producentansvaret (SFS 2006:1273) för förpackningar infördes i Sverige. Idag finns det strax över 5800 återvinningsstationer i Sverige.