Information om Stockholms återvinningscentraler

Stockholms återvinningscentraler har nästan öppet året runt; 359 dagar om året närmare bestämt. De tar emot elavfall, grovavfall och farligt avfall. Återvinningscentralerna tar emot fordon med en vikt upp till 3.5 ton, alternativt fordon som får köras med B-körkort. Det är enbart bilavfallets ägare som kan lämna avfall på en återvinningscentral kostnadsfritt, vilket innebär att om en bil behöver skrotas så är det bra om ägaren till bilen själv besöker återvinningscentralen.

Är du bosatt på Norrmalm, Södermalm, Kungsholmen eller Östermalm så kan du lämna ditt grovavfall i en lastbil på vardagskvällarna. Lastbilen kör runt i Stockholm med utmärkta stopp och kallas för den mobila miljöstationen. Du kan läsa mer om vart den stannar på Stockholm Vattens hemsida. För privatpersoner är det helt kostnadsfritt att lämna sitt avfall.

Återvinning för företag i Stockholm

I Stockholms kommun måste företag vända sig till återvinningscentralerna i Lövsta och Vantör när de vill lämna in material för återvinning. Generellt behöver företag ett klippkort till detta, och personal på återvinningscentralen kan vägra ta emot ditt avfall om du inte har ett sådant. Har du en firmaskyltad bil kan de väga bilen åt dig.

Regler för företag

 1. Grovavfall från verksamheter lämnas mot betalning på återvinningscentralerna Lövsta eller Vantör.
 2. Företag och verksamheter betalar för att få lämna grovavfall och trädgårdsavfall till återvinningscentralerna. Du kan betala för enstaka besök eller köpa klippkort för 3 eller 10 besök.
 3. Väljer du att åka till återvinningscentralerna i Bromma eller Sätra tas det ut en högre avgift.
 4. Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralen Trädgård.
 5. Avfallet som du vill lämna ska ha uppkommit i din egen verksamhet.
 6. Elavfall som ingår i el-returen kan kostnadsfritt lämnas på återvinningscentralerna Lövsta och Vantör.
 7. Återvinningscentraler tar endast emot fordon som väger upp till 3,5 ton eller fordonskombinationer som du får köra med B-körkort.
 8. Farligt avfall från företag och verksamheter tas inte emot på någon av Stockholms stads återvinningscentraler.

Regler för privatperson

 1. Personbilar med eller utan kärra debiteras inte avgift. Riktmärket är att det varje gång levereras max 3 m3 grovavfall, ris undantaget.
 2. Maxvikt på fordon är 3,5 ton!
 3. Det är endast ”ägaren” till avfallet som personligen kan lämna det kostnadsfritt, du kan således inte skicka iväg det med byggfirman som t ex renoverar ditt badrum!
 4. Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som normalt uppkommer inom hushållet.