Sanering

Använd Filter

Filtrera baserat på typ:

0 Resultat hittades

    SFR – Saneringsföretagens Riksförbund

    Sanering är en omfattande servicenäring i Sverige som omsätter ungefär tre miljarder kronor om året. SFR, Saneringsföretagens Riksförbund, är en sammanslutning av flera av de saneringsföretag som finns i Sverige och bildades 1987. SFR finns för att ständigt utveckla saneringsbranschen, så att den upprätthåller hög kvalité i sina tjänster inom sanering, både vad gäller miljövänlighet och service. SFR erbjuder olika utbildningar samt handböcker för människor inom branschen, men nyttig information går också att hitta på deras hemsida för den som bara är nyfiken. Många saneringsföretag runt om i landet är medlemmar i förbundet och utgår utifrån SFR:s riktlinjer i deras dagliga arbete.

    Viktigt att tänka på vid sanering av PCB

    När man talar om sanering förekommer ofta benämningen PCB – ett miljögift som kan förekomma i olika byggnadsdelar. Om det är dags för sanering ligger ansvaret hos dig som fastighetsägare att ta reda på om det förekommer PCB i byggnaden, särskilt om den byggdes under den tidsperiod när man använde PCB i byggmaterial (1956-1973).

    Innan sanering är fastighetsägaren ansvarig för att en inventering av byggnaden sker, för att på så vis fastställa om PCB förekommer och då i vilken mängd. Sedan måste du också göra en anmälan om sanering av PCB till miljökontoret i din kommun. Det brukar röra sig om cirka tre veckor innan saneringen. I denna anmälan redovisar du bland annat vilken fastighet saneringen gäller för, mängden PCB i byggnaden samt vilka försiktighetsmått som kommer att följas vid saneringen.